Thứ Tư, 13 tháng 8, 2014

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tín dụng cho vay đối với các hộ nghèo và các đối tượng chính sách tại Ngân hàng chính sách xã hội | KINH TẾ | LUANVAN.VN CHIA SẺ LUẬN VĂN, TÀI LIỆU, ĐỀ TÀI THAM KHẢO

Kết cấu đề tài gồm 3 chương:
          Chương I :   Tổng quan về Quản lý tín dụng cho vay người
nghèo và các đối tượng chính sách khác tại Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam.
      
Chương II :  Thực trạng quản lý
tín dụng vốn vay cho các người nghèo và đối tượng chính sách khác tại Ngân hàng
Chính sách xã hội Việt Nam.
     
Chương III:  Một số biện pháp nhằm
nâng cao hiệu quả quản lý tín dụng chính sách cho vay người nghèo và các đối
tượng chính sách khác tại Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam.

Thứ Hai, 1 tháng 7, 2013

Vũ trụ Hệ mặt trời và trái đất

Vũ trụ Hệ mặt trời và trái đất
Sau khi học xong bài học, học sinh cần: - Hiểu Được Vũ Trụ cú kớch thước vụ cựng rộng lớn, trong hệ Mặt Trời và Trỏi Đất chỉ là một bộ phận bộ nhỏ của vũ trụ. - Hiểu và trỡnh bày được khỏi niệm về Hệ Mặt Trời và vị trớ của Trỏi Đất trong Hệ Mặt Trời. - Giải thớch được cỏc hiện tượng ngày – đờm kế tiếp nhau trờn Trỏi Đất, giờ trờn Trỏi Đất và sự lệch hướng của cỏc vật thể trờn bề mặt Trỏi Đất. - Biết sử dụng tranh ảnh, hỡnh vẽ, mụ hỡnh để trỡnh bày, giải thớch hệ quả của vận động tự quay quanh trục.

Thứ Hai, 3 tháng 6, 2013

LUẬT CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ CỦA QUỐC HỘI KHOÁ XI, KỲ HỌP THỨ 10

LUẬT CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ CỦA QUỐC HỘI KHOÁ XI, KỲ HỌP THỨ 10 SỐ 80/2006/QH11 ngày 29 thang 11 năm 2006


LUẬT CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ CỦA QUỐC HỘI KHOÁ XI, KỲ HỌP THỨ 10 SỐ 80/2006/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2006 Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy.

Thứ Hai, 20 tháng 5, 2013

Nhận và nhượng quyền thương mại

Nhận và nhượng quyền thương mại


Trung Nguyên có thể coi là nhà tiên phong tại Việt Nam áp dụng hình thức kinh doanh này bằng cách phát triển hệ thống đại lý của mình theo hình thức nhượng quyền. Cũng như các nước khác, hình thức này tại Việt Nam cũng đã phát huy tính hiệu quả của nó trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Đến nay, theo Hiệp hội Nhượng quyền Quốc tế, Việt Nam có trên 70 hệ thống kinh doanh nhượng quyền và ngày càng trở nên phát triển hơn trước.

Thứ Ba, 23 tháng 4, 2013

Tính chất chung của khóa luận

Tính chất chung của khóa luận
Phần I: Tính chất chung của khóa luận
Phần II: Nội dung của khóa luận
Chương 1: Quan điểm mác xít về đội ngũ trí thức trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội
Tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Lênin về vai trò phát triển của trí thức trong chủ nghĩa xã hội
Quan niệm mác xít về đội ngũ trí thức
Tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Lênin về vai trò của đội ngũ trí thức trong cách mạng xã hội chủ nghĩa
Quan điểm của Đảng ta về vị trí của đội ngũ trí thức trong sự nghiệp phát triển của dân tộc
Đội ngũ trí thức là nguồn vốn trí tuệ quý báu của dân tộc
Trí thức Việt Nam là một lực lượng quan trọng trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội
Chương 2: Phương hướng chủ yếu nhằm phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong giai đoạn hiện nay
Sự phát huy tiềm năng của tầng lớp trí thức gắn liền với công cuộc đổi mới đất nước hiện nay
Trí thức Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới xây dựng đất nước
Đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới
Những giải pháp cơ bản nhằm tăng cường vai trò của đội ngũ trí thức
Đề ra chính sách sử dụng bồi dưỡng và đãi ngộ thỏa đáng của đội ngũ trí thức
Đào tạo đội ngũ trí thức mới đủ sức đáp ứng với những yêu cầu phát triển khoa học và công nghệ hiện đại của đất nước trong những năm sắp tới
Đổi mới việc tổ chức lãnh đạo cơ chế quản lý đối với đội ngũ trí thức
Phần III: Kết luận
Tài liệu tham khảo

Thứ Bảy, 2 tháng 3, 2013

Luận văn, khóa luận, chuyên đề tham khảo

19471 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - một số giải pháp hạn chế rủi ro cho các doanh nghiệp trong việc ký kết và thực hiện hợp đồng nhập khẩu Tìm thêm
 19472 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - hiệp định thương mại việt nam – hoa kỳ và ảnh hưởng của hiệp định tới xuất nhập khẩu của việt nam Tìm thêm
 19473 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - quy trình và thực tiễn chống bán phá giá của mỹ và giải pháp cho các doanh nghiệp việt nam Tìm thêm
 19474 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - một số cải cách chính sách thương mại của trung quốc kể từ sau khi gia nhập wto và bài học kinh nghiệm cho việt nam Tìm thêm
 19475 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - vài nét về thị trường cà phê thế giới và tình hình sản xuất, chế biến, xuất khẩu mặt hàng này của việt nam những năm gần đây Tìm thêm
 19476 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - phát triển và hoàn thiện chế độ thanh toán không dùng tiền mặt ở việt nam - một trong những nhiệm vụ hàng đầu trong quản lý kinh tế vĩ mô của nhà nước Tìm thêm
 19477 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - các giải pháp nhằm duy trì và mở rộng thị trường khách du lịch người pháp của công ty du lịch việt nam Tìm thêm
 19478 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - dịch vụ hàng hóa tại cảng biển- thực trạng và giải pháp Tìm thêm
 19479 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - vận chuyển hàng hoá và dịch vụ phục vụ hàng xuất nhập khẩu của vietnam airlines Tìm thêm
 19480 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - hoạt động kinh doanh du lịch việt nam thời kỳ hậu sars: tình hình khắc phục và một số kiến nghị để tiếp tục phát triển theo xu hướng hội nhập Tìm thêm
 19481 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp theo pháp luật việt nam - thực trạng và giải pháp hoàn thiện Tìm thêm
 19482 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - thực trạng và triển vọng hoạt động đầu tư thăm dò - khai thác dầu khí ở nước ngoài của tổng công ty dầu khí việt nam Tìm thêm
 19483 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn dịch vụ sau bán hàng của các doanh nghiệp sản xuất ô tô ở việt nam (th: công ty ford việt nam và công ty toyota việt nam) Tìm thêm
 19484 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - nâng cao hoạt động xuất khẩu ở công ty dệt may hà nội Tìm thêm
 19485 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - chính sách ngoại thương nhật bản. bài học kinh nghiệm đối với việt nam Tìm thêm
 19486 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - vai trò của văn hoá kinh doanh trong đàm phán thương mại việt - nhật Tìm thêm
 19487 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - ngành công nghiệp ô tô việt nam - thực trạng và giải pháp nhằm đẩy mạnh sự phát triển Tìm thêm
 19488 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - nâng cao hiệu quả quản lý nợ nước ngoài của việt nam trong giai đoạn hiện nay Tìm thêm
 19489 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - hiệp định về chống bán phá giá của wto và một số giải pháp chống bán phá giá của việt nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế Tìm thêm
 19490 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - nâng cao hiệu quả hoạt động liên doanh tại công ty dầu khí đài hải (dhp) Tìm thêm
 19491 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - các biện pháp phi thuế quan và lộ trình cắt giảm của việt nam trong quá trình gia nhập tổ chức thương mại thế giới (wto) tới năm 2010 Tìm thêm
 19492 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - phát triển ngành công nghiệp đóng tàu biển và vai trò của ngành này trong chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu của việt nam những năm gần đây Tìm thêm
 19493 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - thúc đẩy hoạt động nhận tái bảo hiểm nghiệp vụ bảo hiểm hàng không ở công ty tái bảo hiểm quốc gia việt nam-vinare Tìm thêm
 19494 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - tình trạng thương mại với hoa kỳ một năm sau khi hiệp định thương mại có hiệu lực Tìm thêm
 19495 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - phát triển chính phủ điện tử ở một số nước - bài học kinh nghiệm đối với việt nam Tìm thêm
 19496 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - bảo vệ thương hiệu tại mỹ – vấn đề mà các nhà xuất khẩu việt nam quan tâm Tìm thêm
 19497 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - giải pháp hạn chế và phòng ngừa rủi ro trong thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại các ngân hàng thương mại việt nam Tìm thêm
 19498 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - dịch vụ cảng biển và mô hình quản lý - quy hoạch và phát triển hệ thống cảng biển việt nam (th: cảng singapore) Tìm thêm
 19499 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - xây dựng một số biện pháp phi thuế bảo hộ sản xuất của việt nam Tìm thêm
 19500 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - bảo hiểm trách nhiệm của người giao nhận tại việt nam: thực trạng và giải pháp Tìm thêm
 19501 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - mối quan hệ giữa phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp và đầu tư chứng khoán trên thị trường chứng khoán việt nam Tìm thêm
 19502 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - thực trạng và giải pháp nhằm mở rộng và nâng cao nghiệp vụ hối đoái hoán đổi tại các nhtm việt nam Tìm thêm
 19503 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - hạn chế rủi ro, tổn thất trong quá trình thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu Tìm thêm
 19504 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - nâng cao hiệu quả các hội chợ triển lãm thương mại tại việt nam Tìm thêm
 19506 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - tác động của hội nhập quốc tế đến ngành ngân hàng việt nam (tiến trình hội nhập quốc tế & những cơ hội thách thức lĩnh vực tài chính ngân hàng) Tìm thêm
 19507 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - thương mại điện tử và thực trạng, giải pháp ở việt nam Tìm thêm
 19508 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - tác động của hiệp định thương mại việt nam – hoa kỳ đến dịch vụ tài chính kế toán tại việt nam Tìm thêm
 19509 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - nâng cao hiệu quả giao nhận hàng hóa đường biển bằng container tại việt nam Tìm thêm
 19510 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - xây dựng thương hiệu hàng nông sản việt nam trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế Tìm thêm
 19511 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - xúc tiến thương mại trong thương mại điện tử và một số giải pháp với các doanh nghiệp việt nam Tìm thêm
 19512 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - đẩy mạnh hoạt động cải cách ngân hàng thương mại việt nam trong thời gian tới Tìm thêm
 19513 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - thương mại điện tử toàn cầu trong khuôn khổ wto và giải pháp đối với việt nam Tìm thêm
 19514 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm chủ tàu tại tổng công ty bảo hiểm việt nam Tìm thêm
 19515 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - kinh nghiệm và định hướng phát triển smes của đài loan và giải pháp phát triển smes của việt nam Tìm thêm
 19516 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - khả năng sản xuất và xuất khẩu gạo của việt nam trong những năm đầu thế kỷ 21 Tìm thêm
 19517 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - phát triển thị trường xuất khẩu của việt nam đến năm 2020 Tìm thêm
 19518 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - hoạt động kinh doanh xuất khẩu hàng dệt may việt nam thực trạng và giải pháp Tìm thêm
 19519 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - quảng cáo trên truyền hình ở việt nam: thực trạng và triển vọng Tìm thêm
 19520 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống sở hữu công nghiệp việt nam trong điều kiện hội nhập nền kinh tế Tìm thêm
 19521 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - nghiên cứu về chế độ mfn và nt nhằm hoàn thiện và điều chỉnh chính sách thơng mại của việt nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế Tìm thêm
 19522 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - đánh giá môi trường đầu tư trực tiếp nước ngoài của một số nước asean Tìm thêm
 19523 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - quan hệ thương mại việt nhật và các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng hoá sang nhật bản Tìm thêm
 19524 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - chính sách thu hút fdi của trung quốc. bài học kinh nghiệm cho việt nam Tìm thêm
 19525 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - vấn đề thương hiệu đối với các doanh nghiệp việt nam hiện nay Tìm thêm
 19526 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - tính hình triển khai nghiệp vụ tái bảo hiểm kỹ thuật tại công ty tái bảo hiểm quốc gia việt nam - vinare Tìm thêm
 19527 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - giải pháp mở rộng thị trường đầu ra cho cá tra, basa việt nam Tìm thêm
 19528 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - một số bất cập của pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế và giải pháp hoàn thiện Tìm thêm
 19529 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - khu vực mậu dịch tự do bắc mỹ (nafta) và mối quan hệ kinh tế-thương mại việt nam - nafta những năm gần đây Tìm thêm
 19530 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - thực trạng và giải pháp để thu hút và quản lý vốn đầu tư nước ngoài qua thị trường chứng khoán Tìm thêm
 19531 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - mô hình chứng khoán hoá các khoản nợ tồn đọng trong quá trình tái cơ cấu và lành mạnh hoá tài chính của các ngân hàng thương mại Tìm thêm
 19532 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - những công cụ chính sách ngoại thương của nhật bản. bài học kinh nghiệm đối với ngoại thương việt nam. (thuế quan và phi thuế quan) Tìm thêm
 19533 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - pháp lý liên quan tới giao dịch tín dụng thư dự phòng tại thị trường việt nam Tìm thêm
 19534 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm tôm việt nam xuất khẩu trong quá trình hội nhập Tìm thêm
 19535 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - phương hướng phát triển thị trường xuất khẩu của việt nam trong giai đoạn 2001-2010 và tầm nhìn đến năm 2020 Tìm thêm
 19536 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - đẩy mạnh xuất khẩu rau quả việt nam sang thị trường nhật bản thông qua các công cụ xúc tiến thương mại Tìm thêm
 19537 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - vụ tranh chấp bán phá giá cá tra, cá basa và bài học kinh nghiệm đối với hàng xuất khẩu việt nam Tìm thêm
 19538 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - chính sách công nghiệp của việt nam trong chiến lược phát triển kinh tế hiện nay Tìm thêm
 19539 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - triển vọng và các biện pháp nhằm đẩy mạnh sự phát triển buôn bán qua biên giới việt-trung từ khi bình thường hóa quan hệ đến trước khi trung quốc gia nhập wto Tìm thêm
 19540 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - phát triển khu vực cửa khẩu biên giới việt nam Tìm thêm
 19541 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - nâng cao hiệu quả tín dụng ngân hàng đối với dnnn tại sở giao dịch i- ngân hàng công thương việt nam Tìm thêm
 19542 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - hoàn thiện quản trị kênh phân phối mặt hàng rượu và cồn của công ty rượu hà nội Tìm thêm
 19543 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - đầu tư trực tiếp nước ngoài trong ngành công nghiệp ô tô Tìm thêm
 19544 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - một số giải pháp nhằm hoàn thiện và thúc đẩy phát triển thị trường chứng khoán Tìm thêm
 19545 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả thu hút khách quốc tế hơn nữa vào việt nam trong thời gian tới Tìm thêm
 19546 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - hoàn thiện chính sách thuế nhập khẩu của việt nam trong điều kiện hội nhập afta và wto Tìm thêm
 19547 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - lựa chọn sản phẩm và thị trường xuất khẩu của việt nam - thực trạng và giải pháp Tìm thêm
 20104 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - xây dựng mô hình cửa hàng phân phối điện thoại di động của công ty trần anh Tìm thêm
 20105 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - xây dựng phần mêm quản lý thuốc tại hiệu thuốc long tâm Tìm thêm
 20106 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - hoàn thiện công tác đấu thầu tại công ty phần mềm và truyền thông vasc Tìm thêm
 20107 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý vốn kinh doanh tại cụng ty cổ phần hóa chất và vật tư khoa học kỹ thuật cemaco Tìm thêm
 20112 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - một số giải pháp về quản lý nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại trung tâm thương mại và xuất nhập khẩu thiết bị thuỷ Tìm thêm
 20117 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - một số kiến nghị nhằm nâng cao năng lực quản lý nhà nước đối với nhà thuộc sở hữu nhà nước Tìm thêm
 20119 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - các biện pháp nhằm duy trì nguồn khách truyền thống của khách sạn trong quá trình chuyển giao quyền sở hữu tại khách sạn m Tìm thêm
 20121 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - các giải pháp marketing mix nhằm tăng cường thu hút thị trường khách sử dụng dịch vụ ăn uống của nhà hàng khách sạn quốc tế bảo sơn Tìm thêm
 20124 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - nâng cao chất lượng dịch vụ trong kinh doanh nhà hàng tại khách sạn quốc tế asean Tìm thêm
 20133 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - hoàn thiện chính sách sản phẩm tại xí nghiệp đầu tư và phát triển du lịch sông hồng Tìm thêm
 20143 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - huy động vốn của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội Tìm thêm
 20148 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - bán hàng tại thị trường nội địa của công ty cổ phần may thăng long. thực trạng và giải pháp Tìm thêm
 20151 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - biện pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ tại công ty cổ phần xuất khẩu mỹ nghệ viễn đông _feh Tìm thêm
 20154 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ, viên chức trường trung học nghiệp vụ quản lý lương thực thực phẩm. Tìm thêm
 20156 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - các giải pháp hoàn thiện hoạt động nhập khẩu tại công ty tnhh thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu Tìm thêm
 20159 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - phân tích môi trường kinh doanh du lịch mice ở việt nam Tìm thêm
 20160 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - thực trạng về chính sách xúc tiến và một số giải pháp nâng cao hiệu quả chiến lược xúc tiến các chương trình du lịch của công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ du lịch quốc tế xanh cho thị trường hà nội Tìm thêm
 20162 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - chuyên nghiệp hóa công tác tổ chức sự kiện tại chi nhánh (cn) công ty cổ phần vận chuyển saigontourist tại hà nội Tìm thêm
 20174 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - một số giải pháp nhằm nâng cao quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty cổ phần phát triển công nghiệp gỗ xuất khẩu nam việt hoàng Tìm thêm
 20175 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu nông sản của công ty cổ phần rồng phương đông Tìm thêm
 20181 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - nguyên nhân và một số giải pháp nhằm thu hút khách lẻ tại nhà hàng á thuộc khách sạn quốc tế bảo sơn Tìm thêm
 20183 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - nâng cao động lực cho cán bộ công nhân viên chức trong nhà xuất bản xây dựng Tìm thêm
 20185 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - đánh giá chất lượng dịch vụ và giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ lễ tân khách sạn kim liên 1 Tìm thêm
 20186 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - nâng cao khả năng cạnh tranh trong việc kinh doanh máy tính và thiết bị văn phòng của công ty tam tinh Tìm thêm
 20189 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nguồn vốn tại ngân hàng công thương hà tây giai đoạn 2008-2010 Tìm thêm
 20190 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - giải pháp hoàn thiện và đổi mới công tác quản lý chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp gdpt ở thành phố hà nội Tìm thêm
 20194 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại ngân hàng công thương từ sơn Tìm thêm
 20197 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - giải pháp phát triển hoạt động môi giới tại công ty cổ phần chứng khoán vndirect Tìm thêm
 20198 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - giải pháp và kiến nghị nhằm tăng cường hoạt động của công ty chứng khoán thăng long trên thị trường trái phiếu Tìm thêm
 20200 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần lương thực hà sơn bình Tìm thêm
 20206 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - hoàn thiện công tác quản lý tài chính của công ty cổ phần tm&pt việt trung Tìm thêm
 20210 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - hoàn thiện qlnn về đấu thầu các công trình xây dựng cơ bản ở việt nam Tìm thêm
 20211 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - thực trạng và các giải pháp thúc đẩy hoạt động nhập khẩu của công ty xnk thiết bị toàn bộ và kỹ thuật Tìm thêm
 20215 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - hoàn thiện cách thức quản lý nguồn nhân lực tai công ty cổ phần đầu tư và phát triển nha khoa detex_ nsk Tìm thêm
 20222 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - nâng cao chất lượng nguồn lực lao động trong quá trình thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở thái bình hiện nay Tìm thêm
 20223 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - hoàn thiện cơ cấu tổ chức của tổng cục hải quan việt nam nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế Tìm thêm
 20235 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - người lao động có trí tuệ cao, có tay nghề thành thạo, có phẩm chất tốt đẹp, được đào tạo bồi dưỡng và phát triển bởi một nền giáo dục tiên tiến gắn liền với một nền khoa học, công nghệ hiện đại Tìm thêm
 20257 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - hoàn thiện qlnn đối với các cụm công nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn hà nội Tìm thêm
 20258 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - hoàn thiện quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản tại tỉnh thanh hóa Tìm thêm
 20261 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - hoàn thiện tổ chứ c và quản lý lao động ở công ty tnhh du lịch và thương mại bảo trung odc Tìm thêm
 20270 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - lập kế hoạch chiến lược cho công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng đường sắt Tìm thêm
 20273 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - một số giải pháp nhằm hoàn thiện chất lượng tour du lịch sang campuchia cho đối tượng khách là người ở việt nam” để nghiên cứu Tìm thêm
 20276 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam Tìm thêm
 20280 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - một số giải pháp nhằm nâng cao nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty tnhh ngọc hoa Tìm thêm
 20281 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - nâng cao chất lượng phục vụ tiệc tại khách sạn quốc tế asean hà nội Tìm thêm
 20293 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần thuốc thú y trung ương 1 Tìm thêm
 20294 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - nâng cao chất lượng dịch vụ trong kinh doanh ăn uống tại nhà hàng âu lee mayour khách sạn hà nội horison. thực trạng và một số giản pháp Tìm thêm
 20303 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty tnhh ngọc hoa Tìm thêm
 20304 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm nông sản xuất khẩu tại cổ phần xuất nhập khẩu và hợp tác đầu tư vilexim Tìm thêm
 20305 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - các biện pháp nâng cao chất lượng lao động của đội ngũ nhân viên bộ phận bàn tại nhà hàng hoa sen số 1 thuộc công ty khách sạn du lịch kim liên Tìm thêm
 20308 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - nâng cao hiệu quả chính sách xúc tiến hỗn hợp trong hoạt động kinh doanh lữ hành tại công ty du lịch và thương mại bắc thăng long Tìm thêm
 20313 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - phát triển các dịch vụ hỗ trợ cho hoạt động xuất nhập khẩu các sản phẩm cơ khí ở công ty tnhh nhà nước một thành viên xuất nhập khẩu sản phẩm cơ khí ( công ty mecanimex) Tìm thêm
 20315 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - phát triển lĩnh vực marketing cho doanh nghiệp Tìm thêm
 20323 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - phát triển xuất khẩu chè của các tỉnh và thành phố thực trạng và giải pháp Tìm thêm
 20325 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - phân tích và định giá công ty cổ phần sông đà 3 Tìm thêm
 20326 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - phát triển hoạt động bảo lãnh tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển nam hà nội Tìm thêm
 20327 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng ở chi nhánh ngân hàng nông nghịêp và phát triển nông thôn lánh hạ Tìm thêm
 20330 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - phát triển hoạt động môi giới tại công ty chứng khoán ngân hàng thương mại cổ phần nhà hà nội Tìm thêm
 20333 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - phát triển mạng lưới đại lý tại công ty cổ phần chứng khoán châu á - thái bình dương Tìm thêm
 20335 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - phát triển sản phẩm rượu vang của công ty cpsp thiên nhiên vinacom Tìm thêm
 20337 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - phát triển thị trường trái phiếu chính phủ tại việt nam Tìm thêm
 20338 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - phương hướng và giải pháp phát triển xuất khẩu hàng nông sản của việt nam trong hội nhập wto Tìm thêm
 20344 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - quản lý nguồn vốn huy động từ tiền gửi tại chi nhánh ngân hàng công thương hai bà trưng Tìm thêm
 20345 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - quản lý nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (oda) trên địa bàn tỉnh thanh hóa từ năm 2005-2007 và giải pháp cho những năm tiếp theo Tìm thêm
 20347 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý quỹ tiền lương tại công ty cổ phần diêm thống nhất Tìm thêm
 20349 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - rủi ro lãi suất và quản trị rủi ro lãi suất tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội Tìm thêm
 20352 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý nguồn vốn tại chi nhánh nam hà nội - ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn Tìm thêm
 20353 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - hoạt động tạo nguồn , mua hàng tại công ty cổ phần thuốc thú y trung ương i (vinavetco)_thực trạng và giải pháp phát triển Tìm thêm
 20354 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - tìm hiểu một số đặc điểm tâm lý khách du lịch trung quốc. từ đó đưa ra một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ của bộ phận lễ tân tại công ty cpdl kim liên Tìm thêm
 20360 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - thực trạng và giải pháp công tác quản lý thu thuế nhập khẩu tại cục hải quan thành phố hà nội Tìm thêm
 20361 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của quản lý trong thương mại đầu vào ( vật tu thiết bị ) cho việc kinh doanh khai thác than hầm lò của công ty cổ phần đầu tư, thương mại và dịch vụ - tkv Tìm thêm
 20362 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quảng cáo ở công ty vms- mobifone Tìm thêm
 20367 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - các biện pháp nhằm thu hút và khai thác khách tại công ty khách sạn du lịch kim liên Tìm thêm
 20369 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - thúc đẩy xuất khẩu hàng nông sản của các địa phương và thành phố, thực trạng và giải pháp Tìm thêm
 20370 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - thực trạng và giải pháp tiêu thụ sản phẩm thép của công ty tnhh thương mại nhật quang Tìm thêm
 20371 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - ứng dụng và phát triển thị trường e-banking tại ngân hàng sài gòn thương tín Tìm thêm
 20372 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý hành chính nhà nước ở việt nam - (e-government) Tìm thêm
 20375 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - xây dựng kế hoạch kinh doanh cho chương trình du lịch đi dịp hè dành cho đối tượng khách là các giáo viên trong các trường trung học phổ thông Tìm thêm
 20378 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - xây dựng tập đoàn kinh tế - giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của các tổng công ty nhà nước Tìm thêm
 20382 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - thực trạng và các biện pháp phát triển dịch vụ chất lượng cao của thành phố hà nội tới năm 2010, tầm nhìn 2020 Tìm thêm
 20383 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - 1 số biện pháp tăng lợi nhuận tại công ty điện lực bắc giang Tìm thêm
 20387 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - công tác huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thanh xuân nam – hà tây Tìm thêm
 20388 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - truy nhập cơ sở dữ liệu bằng web Tìm thêm
 20391 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - giải pháp mở rộng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn b ách khoa Tìm thêm
 20392 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh nam định Tìm thêm
 20393 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - một số giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thông tỉnh quảng bình Tìm thêm
 20395 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác kế toán của công ty cổ phần lilama 10 Tìm thêm
 20396 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - một số giải pháp hoàn thiện hoạt động quản lý marketing trong công ty cổ phần công nghệ intelpool với nhóm sản phẩm về bể bơi thông minh Tìm thêm
 20397 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - thực trạng và giải pháp tổ chức hạch toán kế toán tại công ty tnhh sx & tm hưng phát Tìm thêm
 20404 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - một số giải pháp nhằm nâng cao động lực lao động tại công ty công nghiệp tàu thủy và xây dựng sông hồng Tìm thêm
 20409 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - nâng cao năng lực đấu thầu của công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng và thương mại sơn hà Tìm thêm
 20411 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - công tác đảm bảo vật tư kỹ thuật ở công ty cổ phần công nghiệp thanh hiền Tìm thêm
 20413 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - biện pháp phát triển thị trường trong hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần xuất nhập khẩu lương thực - thực phẩm hà nội Tìm thêm
 20414 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - biện pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu cao su tại công ty tnhh một thành viên cung ứng lao động quốc tế latuco chi nhánh quảng ninh Tìm thêm
 20416 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - biện pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu sản phẩm sản phẩm gỗ của công ty cổ phần sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu Tìm thêm
 20419 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - công tác bảo đảm vật tư cho quá trình sản xuất Tìm thêm
 20421 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - chính sách phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ của nhật bản từ sau chiến tranh thế giới thứ hai - bài học kinh nghiệm cho việt nam Tìm thêm
 20423 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - đẩy mạnh hoạt động kinh doanh dịch vụ tại trung tâm năng suất việt nam – thực trạng và giải pháp Tìm thêm
 20424 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần đầu tư – tư vấn & xây dựng 289 Tìm thêm
 20426 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của công ty tnhh nhà nước một thành viên chế tạo điện cơ hà nội Tìm thêm
 20430 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - đổi mới hoạt động marketing ở công ty cổ phần cao su sao vàng Tìm thêm
 20431 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - đổi mới và hoàn thiện pháp luật trong quản lý nhà nước về xuất bản ở việt nam hiện nay – phương hướng và giải pháp Tìm thêm
 20435 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường xuất khẩu sản phẩm dệt may của công ty sản xuất và xuất nhập khẩu vinateximex Tìm thêm
 20436 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - giải pháp phát triển tmđt tại công ty tnhh du lịch dịch vụ công đoàn đường sắt việt nam Tìm thêm
 20437 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - giải pháp phòng ngừa rủi ro trong thanh toán tín dụng chứng từ tại ngân hàng thương mại và cổ phần nhà hà nội (hbb)-chi nhánh cầu giấy Tìm thêm
 20439 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - giải pháp đẩy mạnh hoạt động thanh toán quốc tế bằng phương thức thanh toán tín dụng chứng từ tại chi nhánh ngân hàng công thương đống đa - hà nội Tìm thêm
 20440 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực tại công ty tnhh hải huyền Tìm thêm
 20443 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu giày dép tại chi nhánh công ty cổ phần công nghiệp thương mại đầu tư phú lâm - xí nghiệp giầy phú hà Tìm thêm
 20444 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty tnhh nhà nước một thành viên bưu chính viettel Tìm thêm
 20448 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu cà phê tại công ty xnk intimex Tìm thêm
 20455 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - các biện pháp nâng cao động lực cho cán bộ công nhân viên chức trong nhà xuất bản xây dựng Tìm thêm
 20456 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - giải pháp phát triển kinh doanh của công ty tnhh thiết bị khuôn mẫu và điều khiển số việt nam – hâm thái Tìm thêm
 20458 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - giải pháp phát triển thị trường dịch vụ cpn của vpt Tìm thêm
 20464 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - hoạt động nhập khẩu máy móc thiết bị hàng không tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu hàng không: thực trạng và giải pháp Tìm thêm
 20468 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - hoàn thiện hoạt động nhập khẩu hàng hoá tại tổng công ty đầu tư xây dựng cấp thoát nước và môi trường việt nam Tìm thêm
 20471 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - hoạt động tiêu thụ sản phẩm của xí nghiệp khai thác cung ứng - chế biến thực phẩm xuất khẩu - thực trạng và giải pháp Tìm thêm
 20472 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - hoạt động xuất khẩu giầy sang thị trường eu của công ty tnhh một thành viên giầy thượng đình - thực trạng và giải pháp thúc đẩy Tìm thêm
 20474 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thẩm dịnh dự án đầu tư trong lĩnh vực cho vay tại ngân hàng tnhh indovina Tìm thêm
 20484 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - hoàn thiện hoạt động nhập khẩu máy móc thiết bị tại tổng công ty đầu tư xây dựng cấp thoát nước và môi trường việt nam Tìm thêm
 20492 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - hoàn thiện kế toán nghiệp vụ mua hàng và thanh toán tiền hàng tại siêu thị hapro food Tìm thêm
 20495 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - một số giải pháp hoàn thiện hoạt động nhật khẩu vật tư thiết bị tại công ty xnk vinashin Tìm thêm
 20496 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - thực trạng công tác đấu thầu và giải pháp nâng cao khả năng trúng thầu ở công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 1 hà nội Tìm thêm
 20499 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - kinh doanh và biện pháp phát triển kinh doanh của trung tâm thương mại quế phong Tìm thêm
 20501 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - kinh doanh nhập khẩu của công ty cổ phần thiết bị - thực trạng và giải pháp Tìm thêm
 20502 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - kế hoạch của cục dự trữ quốc gia- hiện trạng và biện pháp Tìm thêm
 20503 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - khách hàng và biện pháp thu hút khách hàng ở công ty adc Tìm thêm
 20504 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - mối quan hệ giữa tín dụng xuất khẩu và hoạt động xuất nhập khẩu (nghiên cứu tại ngân hàng phát triên việt nam ) Tìm thêm
 20506 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thăng long Tìm thêm
 20507 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - thực trạng công tác đấu thầu ở công ty xây dựng số 1 hà nội Tìm thêm
 20508 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính viettel tại bưu cục triệu việt vương thuộc tổng công ty viễn thông quân đội Tìm thêm
 20514 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - một số giải pháp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ xe ôtô ở công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Tìm thêm
 20515 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh cầu giấy Tìm thêm
 20516 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - một số giải pháp nhằm thúc đẩy xuất khẩu thép sang thị trường đầy tiềm năng là eu Tìm thêm
 20517 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm. tại công ty tnhh thiết bị giáo dục và đồ chơi thăng long Tìm thêm
 20522 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - một số giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ thuốc lá trên thị trường nội địa ở công ty tnhh một thành viên thuốc lá thăng long Tìm thêm
 20525 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - một số giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng lao động gia sư tại công ty cổ phần giáo dục đào tạo và nghệ thuât đức - anh - minh Tìm thêm
 20528 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - một số giải pháp hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn iso 9001:2000 của công ty giầy thượng đình Tìm thêm
 20529 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - một số giải pháp nhằm xây dựng văn hóa doanh nghiệp ở công ty cổ phần tam kim Tìm thêm
 20533 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - một số giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh chuỗi hệ thống bán lẻ hapro mart trên địa bàn thủ đô của công ty siêu thị hà nội Tìm thêm
 20536 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - một số giải pháp nhằm hoàn thiện các hình thức trả lương tại công ty cổ phần đâù tư và xây dựng số 18.5 Tìm thêm
 20538 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - một số giải pháp nhằm hoàn thiện dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng đường hàng không tại công ty tnhh tnt – vietrans express world wide Tìm thêm
 20541 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - một số giải pháp nhằm hoàn thiện việc thực hiện cơ chế “mét cöa” tại ubnd huyện đông anh Tìm thêm
 20544 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty thiết bị giáo dục i Tìm thêm
 20545 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - một số giải pháp nhằm phát triển gameshow truyền hình mang thương hiệu việt tại công ty cổ phần quảng cáo và sản xuất phim provietnam Tìm thêm
 20546 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - ứng dụng marketing mix vào hoạt động kinh doanh tại bưu cục hai bà trưng của công ty tnhh nhà nước 1 thành viên bưu chính viettel Tìm thêm
 20549 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - một số giải pháp nhằm phát triển hoạt động giao nhận vận tải hàng hoá quốc tế của công ty cổ phần thương mại và vận tải quôc tế châu giang Tìm thêm
 20550 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - một số giải pháp phát triển các khu công nghệ tập trung trên địa bàn hà nội theo hướng bền vững về kinh tế Tìm thêm
 20557 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - một số giải pháp tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động thương mại, du lịch của phòng thương mại – du lịch huyện tam đảo – vĩnh phúc Tìm thêm
 20560 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - một số ý kiến hoàn thiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội huyện hoành bồ thời kỳ 2001-2010 Tìm thêm
 20561 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - mở rộng cho vay mua nhà trả góp tại ngân hàng thương mại cổ phần nhà hà nội-chi nhánh thanh quan Tìm thêm
 20562 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - một số giải pháp khả thi về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty techconvina Tìm thêm
 20563 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - mở rộng và phát triển thị trường xuất khẩu kính xây dựng Tìm thêm
 20567 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty tnhh tiếp vận thăng long về cung cấp dịch vụ logistics trong điều kiện việt nam gia nhập wto Tìm thêm
 20575 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - phát triển và mở rộng thị trường xuất khẩu của công ty tnhh một thành viên giầy thượng đình Tìm thêm
 20576 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - phân tích và đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh ở công ty xăng dầu bắc thái Tìm thêm
 20578 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - phát triển khách hàng của công ty cổ phần phát triển phần mềm và ứng dụng công nghệ thông tin (adsoft – corp) Tìm thêm
 20582 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - phương hướng và giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ hàng hoá tại công ty cổ phần thương mại và kỹ thuật ứng dụng Tìm thêm
 20591 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - hoạt động tạo nguồn, mua hàng tại công ty siêu thị hà nội - thực trạng và giải pháp Tìm thêm
 20595 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu ủy thác thiết bị toàn bộ tại công ty xnk thiết bị toàn bộ và kỹ thuật technoimport hà nội Tìm thêm
 20598 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - thực hiện hợp đồng nhập khẩu vật tư thiết bị đường sắt tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu và cung ứng vật tư thiết bị đường sắt (virasimex) - thực trạng và giải pháp Tìm thêm
 20599 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm giấy của công ty cổ phần sản xuất và thương mại p.p Tìm thêm
 20600 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - thực hiện hợp đồng gia công quốc tế hàng may mặc của tổng công ty cổ phần dệt may hà nội- thực trạng và giải pháp Tìm thêm
 20605 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - xây dựng và phát triển chiến lược kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ thời đại mới Tìm thêm
 20611 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của nhà máy z195 Tìm thêm
 20612 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - hoàn thiện công tác nghiệp vụ kế toán bán hàng tại công ty tnhh gia long Tìm thêm
 20615 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả ở công ty kim khí hồng hà Tìm thêm
 20621 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - du lịch chùa phổ minh – di tích lịch sử thuộc quần thể di tích nhà trần Tìm thêm
 20622 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - đào tạo & phát triển ngồn nhân lực trong doanh nghiệp Tìm thêm
 20623 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - đầu tư trực tiếp nước ngoài vào thanh hoá: thực trạng và giải pháp Tìm thêm
 20625 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - nâng cao chất lượng tín dụng tại sở giao dịch ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam Tìm thêm
 20630 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - giải pháp nhằm tăng cường công tác khai thác bảo hiểm vật chất xe cơ giới và bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thừ ba tại công ty cổ phần bảo hiểm petrolimex (pjico) Tìm thêm
 20632 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - đồ án tốt nghiệp: hệ thống thông tin di động gsm và hướng phát triển gprs Tìm thêm
 20633 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - đánh giá tình hình sức khoẻ cộng đồng ô nhiễm làng nghề và các giải pháp (hiện trạng môi trường tại làng nghề đa sỹ) Tìm thêm
 20636 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của tổng công ty bia - rượu – ngk hà nội trong quá trình cổ phần hoá Tìm thêm
 20640 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng của công tác mặt trận của mttq tỉnh phú thọ Tìm thêm
 20641 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn long biên Tìm thêm
 20647 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - hoàn thiện công tác tạo động lực lao động tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương việt nam- chi nhánh thăng long Tìm thêm
 20648 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán kế toán tscđ tại công ty hóa chất mỏ - tkv Tìm thêm
 20650 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - hoàn thiện công tác thẩm định tài chính trong cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng quân đội – chi nhánh minh khai Tìm thêm
 20657 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần thương mại- đầu tư long biên Tìm thêm
 20661 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần may 19 Tìm thêm
 20664 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần ô tô tmt Tìm thêm
 20665 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - hoàn thiện lưu chuyển hàng xuất khẩu và xác đinh kết quả tại công ty xnk nông lâm sản và vật tư nông nghiệp Tìm thêm
 20667 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - hoàn thiện quản lý tiền lương tại công ty lắp máy điện nước ( wemico ) Tìm thêm
 20669 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - hoàn thiện tổ chức và quản lý kênh phân phối sản phẩm của công ty triumph international (vietnam) ltd trên thị trường nội địa Tìm thêm
 20671 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - nghiên cứu hoạt động nhập khẩu của công ty cổ phần phát triển đầu tư công nghệ fpt (các sản phẩm công nghệ thông tin phần cứng) Tìm thêm
 20672 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - thu hút và sử dụng nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của thành phố hồ chí minh. bài học kinh nghiệm cho các tỉnh thành khác Tìm thêm
 20675 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty tnhh tiên sơn thanh hoá Tìm thêm
 20676 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh ở công ty tnhh xuất nhập khẩu thương mại tổng hợp tấn đạt Tìm thêm
 20678 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh kỹ thuật thương mại và dịch vụ kinh bắc Tìm thêm
 20679 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - kế toán tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế phát sinh ở công ty điện tử việt nhật Tìm thêm
 20680 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - khai thác tài nguyên du lịch của khu phố cổ để phát triển du lịch hà nội Tìm thêm
 20682 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - tìm hiểu về mô hình sản xuất sản phẩm và các loại máy của ngành cơ khí Tìm thêm
 20684 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - một số giải pháp quản lý rủi ro tín dụng ở ngân hàng thương mại và cổ phần nhà hà nội habubank Tìm thêm
 20688 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - một số biện pháp khai thác tốt nguồn hàng và phát triển khách hàng của công ty tnhh thương mại kim sơn Tìm thêm
 20690 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - một số biện pháp mở rộng hoạt động xúc tiến thương mại ở công ty tnhh thiết bị phụ tùng và dịch vụ hải đăng Tìm thêm
 20694 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng lao động tại công ty tnhh thép mê lin Tìm thêm
 20696 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - một số giải pháp tăng cường quản lý hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng công thương ( nhct) chi nhánh tỉnh hà tây Tìm thêm
 20699 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần tiến hà Tìm thêm
 20702 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - một số giải pháp hoàn thiện hoạt động pr nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty đầu tư và phát triển phần mềm mạng việt nam- vnnetsoft Tìm thêm
 20709 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở công ty cổ phần dịch vụ du lịch đường sắt hà nội Tìm thêm
 20712 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý chất lượng dịch vụ lưu trú tại công ty tnhh ngọc khánh hotel Tìm thêm
 20713 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức và quản lý mạng lưới kênh phân phối dược phẩm tại công ty tnhh dược phẩm tân đức minh Tìm thêm
 20716 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động đầu tư tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng hud1 Tìm thêm
 20717 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm thiết bị vệ sinh tại chi nhánh công ty tnhh thương mại, vận tải và giao nhận việt phát Tìm thêm
 20725 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - nâng cao chất lượng tín dụng đối với hộ sản xuất tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn đông bình - tỉnh nam định Tìm thêm
 20728 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty tnhh nishu việt nam Tìm thêm
 20730 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động bán hàng trên thị trường cho công ty orion vina Tìm thêm
 20734 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - nghiên cứu ảnh hưởng của bột đá vôi và phụ gia siêu dẻo đến đặc tính cường độ của chất kết dính thạch cao xây dựng Tìm thêm
 20735 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - nghiên cứu macromedia dirictor 8.5 và xây dựng một số ứng dụng hỗ trợ việc dạy và học ở bậc mầm non Tìm thêm
 20736 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - phát triển môi trường nội bộ trong kinh doanh khách sạn bảo sơn (bộ phận nhà hàng) Tìm thêm
 20743 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - phân tích tình hình kinh doanh xuất khẩu và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu của công ty hà thành - bqp Tìm thêm
 20744 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - phân tích thiết kế hệ thống quản lí nhân sự tại công ty cổ phần phần mềm quản trị doanh nghiệp - cybersoft Tìm thêm
 20745 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - phân tích, thiết kế phần mềm tính lương Tìm thêm
 20748 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp - quy trình công nghệ sản xuất bia Tìm thêm